Günay hüquq xidmətləri mmc

1.Mülki, cinayət, inzibati-iqtisadi, torpaq, bank, ailə, vergi, vətəndaşlıq və digər mübahisələrə dair məsləhətlərin verilməsi.  2.Məhkəmə və digər dövlət orqanlarında hüquqların müdafiəsi və müdafiənin təşkili.  3.Ərizələrin, əqdlərin, müqavilələrin və digər yazılı sənədlərin mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq hairlanıb və tərtib edilməsi.  4. Sorguların verilməsi (arayışların alınması, mükiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərin alınması və digər hüquqi xidmətlərin göstərilməsi.  1. Представление интересов физических и юридических лиц в суде по гражданским и потерпевших по уголовным делам  2. Подготовка пакета документов для обращения в суд, правоохранительные и другие государственные органы.  3. Составление претензий, исковых заявлений, жалоб, ходатайств.  4. Обжалование действий и решений государственных органов и должностных лиц.  5.Юридическая помощь по гражданским, уголовным, административно-экономически, земельным, банковским, семейным, налоговым и иным делам.  6. Обращения с заявками в государственные органы для получения справок, документов и оказание других юридических услуг.

Əlaqədar şəxs: Ceyhun Məmmədov
Telefon: (055) 678-70-71
Elanin xarakteri: Təklif